english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Na svém srpnovém jednání posuzovali členové Řídicího výboru největší počet projektů v celé historii OPŽP

13.09.2012 - Členové Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí posuzovali na svém pětadvacátém zasedání dne 29. srpna rekordní počet předložených projektů z celkem 13 výzev. Řídicí výbor navrhl podpořit 1846 projektů, jejichž celkové náklady dosahují více než 39 miliard korun.

Evropská unie, státní rozpočet a Státní fond životního prostředí ČR mají tyto projekty podpořit částkou vyšší než 17 miliard korun. Dalších 280 projektů s celkovými náklady téměř 5 miliard korun je navrženo k zařazení do tzv. zásobníku projektů.

Novinkou v OPŽP bylo schvalování podpory v oblasti pořízení kropících a samosběrných vozů, kterou umožnil letos dojednaný souhlas ze strany Evropské komise.

Na tomto jednání se také posuzovaly projekty pro zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňovaní starých ekologických zátěží, zlepšení stavu přírody a krajiny a udržitelné využívání zdrojů energie.

Velký prostor se věnoval Moravskoslezskému kraji, kde pro snížení znečištění životního prostředí jsou připraveny více než tři desítky projektů. Evropské peníze zde pokryjí 90 procent nákladů na investice do ekologizace provozů. Nyní je seznam navržených projektů předložen ministrovi životního prostředí Tomáši Chalupovi ke konečnému schválení.

Projekty postoupené k ministru Tomáši Chalupovi

velké projekty ke schválení

individuální projekty ke schválení

individuální projekty k zamítnutí

projekty do zásobníku
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.