english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Příjem žádostí pro XL. výzvu již od 20. července

19.07.2012 - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XL. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Alokace na schválené projekty v oblasti podpory 4.1  je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč a v oblasti podpory 4.2 ve výši 500 mil. Kč. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány od 20. července (a dle aktualizace z 28. 7. 2012) do 20. září 2012.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy:

  • Maximální výše podpory voblasti podpory 4.1 je 50 mil. Kč na projekt a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje).
  • Maximální výše poskytnuté podpory na výstavbu jednoho sběrného dvora je 15 mil. Kč.
  • Maximální možná výše podpory voblasti podpory 4.2 na projekty sanací vážně kontaminovaných lokalit je 300 mil. Kč.
Dokumenty k XL. výzvě OPŽP
Zveřejnění závazných modelů Provozní ztráty pro prioritní osu 4
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.