english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizované manuály k modelům finančních analýz pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1) k využití v rámci XXXIX. výzvy OPŽP

29.06.2012 - V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení , jsou stále platné závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) ve verzi 16.1 pro Prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Soubor modelů finanční analýzy, verze 16.1, obsahuje kromě výpočetních modelů, doprovodných metodických textů a vypracovaných modelových příkladů i podrobné informace ke zpracování modelu, které jsou uvedeny v aktualizovaných uživatelských manuálech. Použití nástrojů „Vodohospodářský model - zelená louka" nebo „Vodohospodářský model - historická data", podle typu projektu je povinné v rámci XXXIX. výzvy OPŽP pro individuální projekty generující příjem dle článku 55 Nařízení Rady 1083/2006.

V závislosti na typu projektu si zvolí žadatel/zpracovatel odpovídající sadu nástrojů ze dvou setů. Modely jsou uzpůsobeny pro projekty na výstavbu zcela nové infrastruktury (tj. projekt na tzv. „zelené louce"), tak i pro projekty na rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tj. tzv. „historická data"). Podrobné informace ke zpracování FA/FEA projektů jsou uvedeny v uživatelských manuálech k jednotlivým modelům. V případě pochybností se může žadatel/zpracovatel obrátit s dotazy na Oddělení projektové podpory na e-mail: dotazy.fea@sfzp.cz.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.