english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Obnovení vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty OPŽP

12.06.2012 - Dočasné pozastavené vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen RoPD) pro projekty OPŽP bylo obnoveno od 12. 6. 2012. Na základě požadavku Ministerstva financí došlo k úpravě podmínek poskytování dotací.

Změna se týká snížení odvodů v případě porušení rozpočtové kázně. Z pohledu příjemců podpory se jedná o pozitivní změny podmínek poskytování dotací v rámci OPŽP, jejichž cílem je aktualizace pravidel přiměřenosti odvodů v případech, kdy příjemce podpory poruší rozpočtovou kázeň.

Změna podmínek poskytnutí dotace se však  týká pouze projektů, jejichž RoPD bude vydáno dne 12.6.2012 a dále. Pro projekty, které mají již vydaná RoPD v minulosti, platí stále podmínky, které jsou nedílnou součástí daného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dočasně pozastavené vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace v OPŽP - aktualita ze dne 24. 5. 2012
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.