english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Prodloužení příjmu žádostí pro XXXVII. výzvu OPŽP

04.06.2012 - Ministerstvo životního prostředí jako Řídicí orgán OPŽP rozhodlo dne 4. 6. 2012 o prodloužení lhůty pro příjem žádostí v rámci XXXVII. výzvy na projekty Prioritní osy 1 v podoblasti podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Nový termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. července 2012. Důvodem prodloužení je nedostatek kapacit Ministerstva životního prostředí pro vydávání odborných posudků k žádostem v této výzvě, a tedy snaha zachovat jednotné nediskriminační podmínky tak, aby všichni žadatelé mohli řádně podat kompletní žádost.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.