english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Dočasně pozastavené vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace v OPŽP

24.05.2012 - Ministerstvo financí požaduje u všech operačních programů včetně OPŽP upravit podmínky poskytování dotací. Změna se týká snížení odvodů v případě porušení rozpočtové kázně. Bez provedení požadovaných úprav nemohou být vydávána nová rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD).

Z pohledu příjemců podpory se jedná o pozitivní změny podmínek, jejichž cílem je eliminovat riziko nevhodných odvodů v případech, kdy příjemce podpory poruší rozpočtovou kázeň. Požadované úpravy podmínek RoPD zapracujeme v nejbližším možném termínu, poté budou rozhodnutí o poskytnutí dotace opět vydávána.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.