english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Tématem Priority je Moravskoslezský kraj

16.03.2012 - Aktuální Priorita přináší zprávy o řešení problémů se znečištěným ovzduším v Moravskoslezském kraji. Analýza Petry Kubařové z Odboru fondů Evropské unie Ministerstva životního prostředí vysvětluje důvody, proč byla zvýšena maximální možná podpora z Operačního programu Životní prostředí právě pro projekty na zlepšení kvality ovzduší v tomto kraji.

 „Motivace podnikatelského sektoru, který provozuje velké zdroje znečišťování ovzduší, k využití nabízených možností podpory by se měla odrazit také na počtu předkládaných projektových žádostí, které jsou poměrně náročné na přípravu právě s ohledem na komplikovanost pravidel pro poskytování podpory," píše Kubařová.

Priorita také nabízí rozsáhlou reportáž z Vlašimi, v které se podařilo za přispění Operačního programu Životní prostředí zrenovovat zámecký park, od 40. let minulého století neošetřovaný. „První etapa se uskutečnila ještě podle návrhu Státního ústavu památkové péče, pod nějž ochrana přírody v té době spadala. Tehdy se hlavně vyřezávaly nálety na místech původních luk, které se tím znovu obnovovaly, částečně se ošetřovaly ty největší stromy a prováděla se výsadba v přední části parku, v lukách, a dosazovaly se jedle a buky do porostu," vzpomíná Karel Kříž z Podblanického ekocentra, které je sídlem Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi.

Součástí aktuálního vydání jsou i ukázky úspěšných projektů z mnoha českých měst a obcí.

Priorita 02/2012
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.