english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zahájení financování v roce 2012 a procesu schvalování podkladů pro RoPD

08.03.2012 - Od 8. 3. 2012 je v IS Bene-fill zpřístupněna administrace Žádostí o platbu pro všechny příjemce podpory v OPŽP s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Předpoklady pro vytvoření Žádosti o platbu:

  • finančním manažerem odsouhlasený Finančně platební kalendář na rok 2012,
  • projektovým manažerem schválené faktury v IS Bene-fill.

Žádosti o platbu podávají příjemci v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory, které jsou k dispozici na webu OPŽP v Dokumentech ke stažení.

Informace pro příjemce podpory, kteří připravují podklady pro RoPD (Rozhodnutí o poskytnutí podpory): upozorňujeme, že příjemci podpory, kteří již mají v IS Bene-fill nadefinované zdroje financování, je mohou prostřednictvím work-flow postoupit finančnímu manažerovi. Poté jim bude umožněno vyplnit Finančně platební kalendář.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.