english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Navýšení prostředků pro XXXIV. výzvu

19.02.2012 - Na základě zveřejněné výzvy a ohlasu potenciálních zájemců přikročil Řídící orgán OPŽP k rozhodnutí posílit alokaci výzvy k podávání žádostí o podporu v oblasti 1.2 na maximum možných prostředků, a to o dodatečných 400 mil. Kč na celkovou alokaci 2 miliardy Kč.

Současně, pro zlepšení informovanosti žadatelů o možnostech programu, je určeno také předpokládané rozdělení alokace mezi jednotlivé oblasti podpory. Pro podpory směřované na výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel je určeno 1 600 mil. Kč, pro podporu výstavby, rekonstrukce a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů v obcích nad 2000 obyvatel je určeno 200 mil. Kč a pro podporu projektů realizovaných v třetí podoblasti podpory, tj. v obcích pod 2000 obyvatel, je určeno taktéž 200 mil. Kč.

Více informací k XXXIV. výzvě
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.