english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Informace pro příjemce podpory v OPŽP – režim přenesení daňové povinnosti

06.02.2012 - Pro ty příjemce podpory z OPŽP, kterým v souladu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, budou dodavatelé poskytující stavební a montážní práce vystavovat faktury v režimu přenesení daňové povinnosti jsme připravili informace, jak dále postupovat. Příjemců podpory, kteří nejsou plátci DPH, se tato informace netýká.

Dodavatel a odběratel (dále jen „příjemce podpory") stavebních a montážních prací budou postupovat podle §92a) a §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Dodavatel vystaví fakturu na částku v Kč bez DPH, uvede na fakturu sazbu daně (pouze jako procentní výši daně, nikoli absolutní částku daně v Kč) a informaci, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti. Na faktuře tedy nebude vyčíslena částka v Kč včetně DPH.

Odbornou a metodickou součinnost při aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti poskytuje příjemcům podpory místně příslušný správce daně (Finanční úřad).

Režim přenesení daňové povinnosti s sebou přináší nutnost zavedení:

  • specifických pravidel pro zadávání údajů o faktuře (vystavené na částku v Kč bez DPH) a o DPH do IS Bene-fill,
  • nových postupů při financování u příjemců podpory, kteří jsou plátci DPH a nemají, u činností souvisejících s projektem, nárok na odpočet DPH nebo mají jen částečný nárok na odpočet DPH (DPH je tedy v odpovídající výši způsobilým výdajem).

Proplacení způsobilých výdajů připadajících na DPH (poskytnutí podpory) bude možné až poté, co příjemce prokáže splnění daňové povinnosti, tj. řádné podání daňového přiznání (vč. výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti) a úhradu vlastní daňové povinnosti.

Více informací příjemce podpory nalezne v IS Bene-fill na záložce „Faktury", kde budou informace průběžně aktualizovány.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.