english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Příjem Žádostí o platbu OPŽP k proplacení v roce 2011

31.10.2011 - Státní fond životního prostředí ČR přijímá Žádosti o platbu OPŽP průběžně. Konečný termín pro vytvoření Žádosti o platbu v IS BENE-FILL v tomto roce je 5. 12. 2011 do 10:00 hodin.

Konečný termín pro předání Žádosti o platbu na SFŽP ČR v písemné podobě je 5. 12. 2011, tj. Žádost musí mít datum přijetí SFŽP ČR dne 5. 12. 2011 (lze akceptovat i dodání Žádosti přes datové schránky).

S ohledem na harmonogramy MF ČR, UniCredit Bank, a.s. a ČNB již nebude od 5. 12. 2011 od 10:00 hodin umožněno příjemcům podpory vygenerovat Žádost o platbu v IS BENE-FILL. Případné nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 budou převedeny do roku 2012 na základě schválení Finančně platebního kalendáře pro rok 2012.

Zásady financování projektů OPŽP a náležitosti Žádosti o platbu jsou uvedeny v podmínkách vydaných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v kap. 7 platných Závazných pokynů pro příjemce podpory OPŽP.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.