english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ministr Chalupa schválil další projekty v prioritní ose pět

16.03.2011 -

Ministr životní prostředí Tomáš Chalupa podepsal žádosti o podporu podané ve XXII. výzvě zaměřené na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Schválil rovněž projekt Kanalizace a voda Křivoklátsko (z IX. výzvy), jehož celkové náklady činí bezmála 940 milionů korun.

 

Ve XXII. výzvě zaměřené na prioritní osu 5 přijal Státní fond životního prostředí celkem 34 projektů, z nichž doporučil ke schválení 30 projektů.

Doporučené projekty

„Celková alokace na tuto výzvu byla jedna miliarda korun, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt činila 200 milionů korun," uvedl vedoucí Odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů SFŽP ČR Bohdan Polak.
Celkové náklady na 30 projektů, které řídící výbor doporučil ministrovi ke schválení, přesáhly miliardu korun, celková výše podpory činí 419 milionů korun.

Voda na Křivoklátsku

IX. výzva byla vyhlášena 19. března a zaměřena byla na prioritní osu 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. „Všechny podané projekty v této výzvě patřily mezi takzvané velké projekty, což ale neplatilo pro projekt Kanalizace a voda Křivoklátsko, tento projekt bylo proto nutné následně posuzovat jako individuální projekt," uvedla vedoucí Odboru ochrany vod SFŽP ČR Ivana Vráblíková.

Důvodem nesplnění podmínek pro velký projekt byla v případě projektu Kanalizace a voda Křivoklátsko loňská změna klasifikace u takzvaných velkých projektů, která stanovila, že celkové náklady na takzvaný velký projekt musí přesahovat 50 milionů euro, včetně DPH.
Celková výše podpory činí v případě projektu Kanalizace a voda Křivoklátsko 599 883 tisíc korun.

Přehledy schválených projektů
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.