english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zveřejněny dodatky k textu XV. a XVIII. výzvy - zrušen příjem žádostí v XVIII. výzvě v priortiní ose 2

17.01.2011 - Rozhodnutím Řídícího orgánu OPŽP byla zrušena kategorie projektů "individuální projekt ve specifickém režimu." V návaznosti na toto rozhodnutí, které bylo vyvoláno změnou evropské legislativy (nařízení EP a Rady č. 539/2010 ze dne 16. června 2010) došlo k úpravě závazných dokumentů OPŽP - Směrnice MŽP, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory a text XV. a XVIII. výzvy, které byly vyhlášeny ještě před přijetím zmíněného nařízení.

MŽP jako Řídící orgán OPŽP zveřejňuje dodatky k XV. a XVIII.  výzvě, kterými se nijak nemění podmínky předkládání žádostí o podporu, pouze dochází k úpravě zařazení projektů do kategorií dle výše celkových nákladů projektu. Pro zařazení žádostí podaných v rámci XV. a XVIII. výzvy již nově platí pouze 2 kategorie, a to:

  • individuální projekt - celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH
  • velký projekt - celkové náklady projektu nad 50 mil. EUR včetně DPH
SFŽP ČR žádá předkladatele projektů v těchto výzvách, aby dbali zařazení svého projektu zvýšenou pozornost a v případě, že již mají žádost rozpracovanou, aby zkontrolovali, zda projekt zařadili správně a pracují se správnou verzí žádosti (pro individuální/velké projekty). Jestliže vyplňují žádost pro velké projekty, ale jejich projekt má celkové náklady nižší než 50 mil EUR, je bezpodmínečně nutné, aby v zájmu správné administrace jejich žádosti, vyplnili znovu správnou žádost pro individuální projekty.

Dále oznamujeme, že zveřejněním dodatku k 18. výzvě OPŽP byl zrušen příjem žádostí do této výzvy v prioritní ose 2, a to na základě skutečnosti, že je souběžně otevřen příjem žádostí do 23. a 24. výzvy OPŽP, kde jsou přijímány žádosti do prioritní osy 2 za stejných podmínek jako v 18. výzvě OPŽP. Tímto žadatele žádáme, aby žádost vyplnili znovu v rámci 23. nebo 24. výzvy OPŽP.

Dodatek č.1 k XV. výzvě
Dodatek č.1 k XVIII. výzvě
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.