english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Nová příručka pro žadatele o dotace z OPŽP

13.05.2010 - Tato příručka je základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí do Operačního programu Životní prostředí.

Zahrnuje pokyny a doporučení pro prvotní fázi identifi kace konkrétního projektového záměru, jeho převedení do písemné žádosti a podání k hodnocení. Přiručka obsahuje také stručný výklad klíčových procedur při realizaci akce.

Kapitoly a podkapitoly příručky poskytují souhrn podmínek, postupů a náležitostí, které musí být splněny pro úspěšné podání žádosti o podporu z OPŽP. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o odkazy na dokumenty, které podrobněji rozpracovávají příslušné téma. Všechny odkazované dokumenty naleznete na stránkách OPŽP sekce Dokumenty ke stažení.

Věříme, že tato příručka bude Vaším užitečným pomocníkem při získávání dotace.

Příručka pro žadatele o dotace z OPŽP.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.