english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

V OPŽP bylo rozděleno dalších 4,6 miliardy korun

24.09.2009 - Ministerstvo životního prostředí schválilo v září dalších 66 projektů ze dvou prioritních os s celkovou podporou 4,6 miliardy korun.

Velká část prostředků OPŽP je vyčleněna pro budování kanalizace a čistíren odpadních vod a tomu odpovídá i zájem obcí. V zářijovém balíku schválených projektů najdeme 54 projektů s celkovými náklady 6,2 miliardy korun a celkovou výší podpory až 4,3 miliardy. Dvanáct projektů se zaměřuje na rozvoj zázemí pro environmentální vzdělávání a poradenství a předpokládá celkové náklady ve výši 385 milionů korun. Podpora dosahuje částky 310 milionů korun.

Nejdražším v září schváleným projektem je skupinový projekt „Čistá Berounka - etapa II, projekt B" s výší podpory více než 434 milionů korun. Naopak o nejnižší podporu - necelé dva miliony korun - žádá vzdělávací projekt „Budoucnost modré planety je v našich dětech".

Nejvíce peněz míří do zlepšení vodohospodářské infrastruktury

Od přijetí prvních žádostí v září 2007 až dosud bylo celkem schváleno 2 466 projektů, celková výše podpory z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj přesáhla 42,7 miliard korun.

Největší objem finančních prostředků putoval do 308 projektů na zlepšení vodohospodářské infrastruktury (výstavba a rekonstrukce čistíren a kanalizace) - celková výše dotace dosáhla 25,7 miliard korun.

Přes 5,5 miliard korun zamířilo do oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla a úspor energie v budovách mateřských a základních škol a dalších veřejných budov. Nejvíce projektů - 1068 - se realizovalo v oblasti zlepšování stavu přírody a krajiny.
Největší výši prostředků - 6 miliard korun - dosud získal Středočeský kraj.

Peníze na účtech příjemců

Příjemci podpory získávají peníze z OPŽP průběžně a nemusí čekat až na ukončení projektu. Státní fond životního prostředí posílá peníze i na dosud neproplacené faktury. To je pro realizátory projektů zejména v době finanční krize výrazná pomoc.

Do konce srpna poslal Státní fond životního prostředí ČR na účty realizátorů projektů přes 3,07 miliardy korun. Nejvíce peněz - 1,3 miliardy - byla vyplacena projektům realizovaným v rámci prioritní osy 3 - udržitelné využívání zdrojů energie.

Schválené žádosti OPŽP v září

null
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.