english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Implementační dokument OPŽP byl aktualizován

11.09.2009 - Na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení naleznete novou verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Stará verze je uložena v archivu.

Novou verzi Implementačního dokumentu schválil na konci srpna Monitorovací výbor OPŽP. Seznam změn je uveden na začátku dokumentu ve Změnovém listě. Mezi významnější změny patří následující: v prioritní ose 2, oblast podpory 2.2 Omezování emisí budou podporovány také projekty zaměřené na snížení emisí SO 2. V oblasti podpory Zlepšování kvality ovzduší přibyla nová podoblast 2.1.4 Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR.

Dále byl v prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla rozšířen okruh příjemců. A u podoblasti podpory 3.1.2 byla upravena maximální výše dotace.

Několik dílčích změn se týká prioritní osy 1 zaměřené na vodohospodářské projekty, kde byly například přesunuty alokované prostředky mezi oblastmi podpory 1.2 a 1.3 a vložena kapitola o vazbě na jiné prioritní osy.

Upraveny byly též způsobilé výdaje v kapitole 5, výběrová kritéria v kapitole 6 a veřejná podpora a finanční a ekonomická analýza v kapitole 8.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.