english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro příjemce
  • Tisk

Termíny plateb pro příjemce s ukončenou realizací projektů

16.09.2014 - V souvislosti s akceleračními opatřeními přijímanými v OPŽP a blížícím se koncem financování v r. 2014 stanovujeme pro příjemce podpory s ukončenou realizací projektu k 31.8.2014 povinnost předložit zbývající fakturaci (nebo sdělení, že již žádné faktury předloženy nebudou) projektovému manažerovi co nejdříve. Termín pro následné podání jedné konečné žádosti o platbu (popř. najednou investiční a neinvestiční žádosti) je stanoven nejpozději do 17.10.2014.

Zároveň všem příjemcům podpory připomínáme, že dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory kap. 8.2, jsou povinni zanášet údaje o fakturách do IS Bene-fill do 5 pracovních dnů od jejich obdržení a neprodleně je zasílat ke kontrole projektovému manažerovi. Příjemci mají zároveň stanovenu povinnost zahrnovat schválené faktury do žádosti o platbu nejpozději do 2 měsíců od jejich schválení projektovým manažerem.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.