english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro příjemce
  • Tisk

Pomocná tabulka pro příjemce dotace k účtování

22.01.2014 - Jelikož se vyskytly chyby u příjemců podpory v ročních finančních výkazech, je pro ně připravena tato pomocná tabulka s bližšími informacemi k rozpočtové skladbě (informace o druhovém třídění, účelových znacích a atributech prostorová jednotka a nástroj).

Tato tabulka nahrazuje tabulku, která byla zveřejněna na stránkách OPŽP dne 22.1.2014. Ve sloupci "Druhové třídění" došlo k opravě: kód 4218 je nahrazen kódem 4216 a kód 4118 je nahrazen kódem 4116.

Tabulka pro příjemce podpory: údaje pro účtování o příjmu podpory podle rozpočtové skladby - ze dne 24. 1. 2014
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.