english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka

Priorita představuje chytré hospodaření s vodou v ČR

19.05.2016  -
Květnová Priorita je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v České republice. Na více než deseti stranách popisuje současný stav, který ukazuje na dlouhodobou neudržitelnost odvádění většiny srážkové vody do kanalizačních systémů.

Aktualizace Implementačního dokumentu pro OPŽP 2007 - 2013

18.05.2016  -
Monitorovacím výborem byla formou per rollam schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu.

Ministr schválil změnu výše podpory u projektů z předešlých výzev OPŽP

13.05.2016  -
Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal 11. května 2016 na základě doporučení 49. Řídicího výboru změny výše podpory u projektů Operačního programu Životní prostředí.

Podávání mimořádných Žádostí o platbu v OPŽP ve II. čtvrtletí r. 2016

21.04.2016  -
Konečný termín pro podání mimořádných Žádostí o platbu byl stanoven na 3. června 2016 do 14 hodin.

Možnost navýšení podpory OPŽP v prioritní ose 1

13.04.2016  -
O možnosti navýšení podpory z OPŽP 2007-2013 v prioritní ose 1 na základě konsolidací nebo změnou prognózy vývoje vodného/stočného ve finanční analýze projektu se informujte u svého projektového manažera.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.