english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka

Priorita přináší přehled nových výzev

23.09.2016  -
Zářijové číslo Priority přináší kompletní přehled aktuálních výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí. Blíže popisuje i podmínky, za kterých lze čerpat zvýhodněnou půjčku ze SFŽP ČR. Půjčky jsou nově nabízeny i u odpadových projektů podpořených dotací z Operačního programu Životní prostředí.

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2017 dle podmínek OPŽP 2007 - 2013

13.09.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok 2017.

Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007 – 2013

29.08.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.

Priorita: Aktuální výzvy a rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí

15.08.2016  -
Prázdninové dvojčíslo Priority přináší zaktualizovaný přehled stávajících i nově vyhlášených výzev na předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí i Národního programu Životní prostředí.

Priorita představuje hodnoticí kritéria pro nejbližší výzvy v OPŽP

20.06.2016  -
Červnové číslo Priority se zaměřilo na dění na Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí, který se uskutečnil koncem května v Praze. Odsouhlasena na něm byla hodnoticí kritéria aktuálních výzev z prioritních os 1, 3 a 4.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.