english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka

Převod vlastnictví předmětu podpory u vodohospodářských projektů realizovaných z OPŽP v oblasti podpory 1.1.1 a 1.2

23.11.2016  -
S ohledem na časté dotazy upozorňujeme příjemce dotace projektů PO 1, oblastí podpory 1.1 a 1.2 na zákaz převodu vlastnictví předmětu podpory nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce vzhledem k podmínkám poskytnutí dotace (příloha č. 1 k RoPD).

Listopadová Priorita představuje nové výzvy ze tří programů

22.11.2016  -
Listopadová Priorita přináší informace o nových výzvách z programu Nová zelená úsporám, Národního programu Životní prostředí i Operačního programu Životní prostředí. Součástí vydání je i krátká anketa mezi účastníky seminářů zaměřených nejen na chytré hospodaření s vodou.

Standardní cenové indexy použité ve tvorbě cen pro vodné a stočné

18.11.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.

Říjnová Priorita ukazuje, jak je voda vzácná

24.10.2016  -
V novém čísle naleznete přehled nabízených dotací včetně těch nově vyhlášených. Inspirativní nejen jako tip na výlet je reportáž z Vodního domu kousek od Vlašimi. Zejména pro majitele kotlů jsou zajímavé rady a tipy Ministerstva životního prostředí týkající se jejich revizí.

Předkládání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce a doručení Závěrečné monitorovací zprávy na SFŽP ČR v OPŽP 2007-2013 – důležité upozornění

07.10.2016  -

Platná pravidla pro uzavírání programového období 2007-2013 stanoví, že projekty, jejichž celkové výdaje nedosahují limitu 5 mil. eur celkových nákladů (způsobilé i nezpůsobilé náklady včetně DPH), musí být dokončeny a plnit svůj účel stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) do konce roku 2016.

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.