english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka

Předkládání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce a doručení Závěrečné monitorovací zprávy na SFŽP ČR v OPŽP 2007-2013 – důležité upozornění

07.10.2016  -

Platná pravidla pro uzavírání programového období 2007-2013 stanoví, že projekty, jejichž celkové výdaje nedosahují limitu 5 mil. eur celkových nákladů (způsobilé i nezpůsobilé náklady včetně DPH), musí být dokončeny a plnit svůj účel stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) do konce roku 2016.

 

Priorita přináší přehled nových výzev

23.09.2016  -
Zářijové číslo Priority přináší kompletní přehled aktuálních výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí. Blíže popisuje i podmínky, za kterých lze čerpat zvýhodněnou půjčku ze SFŽP ČR. Půjčky jsou nově nabízeny i u odpadových projektů podpořených dotací z Operačního programu Životní prostředí.

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2017 dle podmínek OPŽP 2007 - 2013

13.09.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok 2017.

Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007 – 2013

29.08.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.

Priorita: Aktuální výzvy a rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí

15.08.2016  -
Prázdninové dvojčíslo Priority přináší zaktualizovaný přehled stávajících i nově vyhlášených výzev na předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí i Národního programu Životní prostředí.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.