english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka

Lednová Priorita představuje změny v prioritní ose 4 a v pravidlech pro žadatele

17.01.2017  -
Aktuální Priorita přináší informace o nových výzvách v Operačním programu Životní prostředí. Hned několik z nich je vyhlášeno v prioritní ose 4 zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Prosincová Priorita se věnuje Monitorovacímu výboru OPŽP i stavu životního prostředí

19.12.2016  -
Aktuální Priorita přináší informace z jednání členů Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 nebo ze Zprávy o stavu životního prostředí v ČR. Nechybí ani podrobnosti o aktuálně vyhlášených výzvách či reportáže z domova i ze zahraničí.

Převod vlastnictví předmětu podpory u vodohospodářských projektů realizovaných z OPŽP v oblasti podpory 1.1.1 a 1.2

23.11.2016  -
S ohledem na časté dotazy upozorňujeme příjemce dotace projektů PO 1, oblastí podpory 1.1 a 1.2 na zákaz převodu vlastnictví předmětu podpory nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce vzhledem k podmínkám poskytnutí dotace (příloha č. 1 k RoPD).

Listopadová Priorita představuje nové výzvy ze tří programů

22.11.2016  -
Listopadová Priorita přináší informace o nových výzvách z programu Nová zelená úsporám, Národního programu Životní prostředí i Operačního programu Životní prostředí. Součástí vydání je i krátká anketa mezi účastníky seminářů zaměřených nejen na chytré hospodaření s vodou.

Standardní cenové indexy použité ve tvorbě cen pro vodné a stočné

18.11.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.